Gratis aanvragen

Whitepapers

Quality Monitoring

Hoe meet u de kwaliteit van een geleverde dienst en misschien belangrijker nog, hoe kunt u deze verbeteren? Met objectieve resultaten kunt u medewerkers optimaal coachen, sturen op klanttevredenheid en uw processen verbeteren.

Unexus Connect

Unexus Connect is een makkelijk te gebruiken volledig integraal omnichannel platform voor (Klant) Contact Centers voor zowel kleine organisaties als grote bedrijven.

Unexus Connect for Teams

De manier waarop we werken en communiceren is in volle verandering. Door de huidige ontwikkelingen werken veel mensen volledig thuis of hybride. Hoe zorgt u dan voor plaats-onafhankelijke communicatie en optimale bereikbaarheid?

BHV alarmering

Bij een noodsituatie is het snel inschakelen van hulpverleners van cruciaal belang. De Unexus BHV-oplossing werkt als een centraal alarm- en informatiesysteem. Het biedt verschillende manieren om snel en adequaat hulpverleners te informeren en activeren.

BI Template

Met de gedachte ‘meten is weten’ heeft Unexus in samenwerking met Blue-Mountain een telefonie BI template ontwikkeld. Als gebruiker van Unexus kunt u daardoor nog sneller en makkelijker onmisbare diepgaande inzichten krijgen over de communicatie met uw klanten en daarmee de klantbeleving enorm verbeteren.