happy-woman-sitting-sofa-using-laptop-home

Onze certificeringen

Wij werken continu aan onze kwaliteit van dienstverlening. Daarvoor stellen we het tot ons doel om te beschikken over passende certificaten. Op deze pagina vind je meer informatie over enkele certificaten die wij hebben behaald.

ISO 27001

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging en algemene bedrijfsrisico’s. De ISO 27001-norm specificeert strenge eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS).

Onze klanten en partners hoeven zich geen zorgen te maken; Alle informatie is bij Unexus in betrouwbare handen. Dankzij het ISO/IEC 27001-certificaat tonen wij ook officieel aan dat de beveiliging van de bedrijfsinformatie bij Unexus nu, en in de toekomst, altijd veilig is. In deze tijd van diverse online en offline dreigingen is dat natuurlijk een geruststellend gevoel. Het is mogelijk om ons certificaat hier te bekijken. Neem voor meer informatie over onze informatiebeveiliging contact op met onze IB manager John Palm op 088-7620469.

Microsoft Partner & Microsoft Teams-certificering

Wij baseren onze software op Microsoft technologie. Daarvoor zijn we Microsoft Silver Partner. Daarnaast bevinden wij ons op dit moment middenin het certificeringsproces als Microsoft Teams certified supplier. Bekijk hier de voortgang.

ISO 9001

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en continue verbetering. We voldoen daarom ook aan de NEN-EN-ISO-9001 (ook wel ISO 9001). Dit is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Door dit certificaat tonen we aan dat we voldoen aan een goed kwaliteitsmanagementsysteem. We hebben onze bedrijfsprocessen in kaart gebracht en hiervoor een continue proces van audit en verbetering in de organisatie gebracht. Dit alles vanuit de gedachten dat er geen plafond is voor kwaliteit en we de lat telkens hoger kunnen leggen.

Binnen Unexus heeft Wilfred de rol als kwaliteitsmanager. Hij is het aanspreekpunt voor ISO 9001 en verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem. We blijven audits houden en onze kwaliteit verbeteren. Mocht je hierover meer vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Wilfred Bassie.