unexus-contact-solutions-header


Unexus

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Via onderstaande links kunt de voorwaarden in pdf-formaat downloaden.

Modules

unexus-multichannel-customer-service