Bescherming van privacygevoelige (persoons-) gegevens wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Aan organisaties en dienstverleners worden dan ook steeds meer eisen gesteld. Processen en systemen rondom deze gegevens en andere vertrouwelijke gegevens moeten deze veiligheid borgen. Hiervoor is het essentieel dat alle processen en het bijbehorende risico management goed in kaart worden gebracht. In dit Privacy Statement beschrijft Unexus welk beleid hiervoor wordt gehanteerd.

Innovaties en veranderende regelgeving zorgen er voor dat dit Privacy Statement onderhevig is aan veranderingen. Op deze plek is altijd een up-to-date versie beschikbaar van het Privacy Statement. Het is daarom raadzaam om deze pagina in de gaten te houden. Onderaan de pagina is vastgelegd wat de versie en publicatiedatum is van dit Privacy Statement.

1. Wettelijke verplichting

Unexus is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van klanten voor een bepaalde tijd te bewaren in het kader van opsporing. Unexus dient medewerking te verlenen aan vorderingen van Justitie of andere bevoegde overheidsinstanties van persoonsgegevens, maar ook van andere informatie die we vanuit onze normale bedrijfsvoering verwerken en bewaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over uw systemen, dataverbruik en uw belgedrag. Als de bewaartermijn verlopen is, wordt bewaarde informatie vernietigd, danwel geanonimiseerd.

2. Nodig voor onze dienstverlening

Unexus levert haar diensten zelf, maar maakt soms gebruik van derden om hierbij te ondersteunen. In een dergelijk geval is het nodig dat wij de gegevens die nodig zijn, met deze derden delen. Wanneer Unexus gegevens deelt, verplicht de ontvanger zich te houden aan de voorwaarden van Unexus.

3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Unexus, gevestigd in Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Unexus
Tolweg 3-IV
3741 LM Baarn
info@unexus.nl

4. Welke informatie verzamelen we?

4.1 Persoons- & Gebruikersgegevens

Wanneer u een dienst afneemt van Unexus, of wanneer u contact met ons opneemt, verwerkt Unexus uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Het woord ‘verwerken’ heeft een erg brede betekenis. Het bevat elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder het verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen en gebruiken, verstrekken, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Unexus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

4.2 Doel van verwerken persoonsgegevens

Unexus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Unexus analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Unexus volgt uw surfgedrag over onze websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Unexus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4.3 Verkeersgegevens

Indien u ons via één van de aan ons gelieerde websites bezoekt, wordt een ‘cookie’ geplaatst. Deze cookies zijn er op gericht uw instellingen en voorkeuren te onthouden om hiermee de User Experience te verbeteren. Daarnaast worden door Google ‘analytische cookies’ geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. Indien gewenst, is het mogelijk om de browser zó in te stellen dat deze cookies worden uitgeschakeld.

4.4 Bewaartermijnen

Unexus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

PersoonsgegevensRedenBewaartermijn
Voor- en achternaamOm bij u bij het terugbellen of het versturen van een bericht per e-mail of per post te kunnen aansprekenOnbepaalde tijd
TelefoonnummerOm in speciale gevallen u te kunnen bellenOnbepaalde tijd
E-mailadresOm u antwoord te kunnen geven of om als u daar toestemming voor hebt gegeven, het versturen van een nieuwsbriefOnbepaalde tijd
Gegevens over uw activiteiten op onze websiteVoor analyse t.b.v. websiteoptimalisatie50 maanden

5. Waarvoor gebruiken we de informatie?

Unexus gebruikt de eerdergenoemde gegevens primair voor het leveren en verbeteren van de door u afgenomen diensten. Denk hierbij aan het leveren van een dienst op het aangegeven adres of het opzetten van een telefoongesprek.

5.1 Delen van persoonsgegevens met derden
Unexus levert haar diensten zelf, maar maakt soms gebruik van derden om hierbij te ondersteunen. In een dergelijk geval is het nodig dat wij de gegevens die nodig zijn, met deze derden delen. Wanneer Unexus gegevens deelt, verplicht de ontvanger zich te houden aan de voorwaarden van Unexus.

5.2 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Unexus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Unexus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Op deze website worden de volgende cookies geplaatst:

CookienaamBronFunctieExpiratie
_gaGoogleRegistreert een uniek ID dat gebruikt wordt voor het aanmaken van statistische data over hoe de bezoeker de website gebruiktSessie
_gatGoogleT.b.v. de verwerkingssnelheid in statistiekenSessie
_gidGoogleRegistratie hoe bezoekers de website gebruikenSessie
Cppro-ftUnexusRegistreert speciale lettertypes op de website voor eigen analyse; registreert geen bezoekersdata1 jaar
Cppro-ft-style-tempUnexusRegistreert speciale lettertypes op de website voor eigen analyse; registreert geen bezoekersdata1 dag
Cp-pro-page-viewsUnexusVerzamelt het bezoekverkeer van een gebruiker op de websiteSessie
Cp-pro-session-limitUnexusVerzamelt gebruikersgedrag en interactie met de website voor optimalisatieSessie
_clckUnexusVerzamelt data over websitegebruikers’ gedrag voor heatmaps en data-analyse1 jaar
_clskUnexusRegistreert gedrag op de website voor interne analyse1 dag
c.gifMicrosoft ClarityVerzamelt data over hoe de website is genavigeerd t.b.v. heatmapsSessie
CLIDMicrosoft ClarityVerzamelt data over hoe de website is genavigeerd t.b.v. heatmaps1 jaar
ANONCHKMicrosoft ClarityVerzamelt data of je meerdere malen bezoekt1 dag
MUIDMicrosoft ClarityMicrosoft User ID1 jaar
SMMicrosoft ClarityUniek, anoniem ID voor websitebezoekSessie
_cltkMicrosoft ClarityRegistreert gedrag op de website voor interne analyseSessie
SRM_BBing.comVolgt de interactie van een websitegebruiker met de zoekfunctie.  1 jaar
MRBing.comVolgt de interactie van een websitegebruiker op andere websites voor passend advertentieaanbod.7 dagen

5.3 Statistisch onderzoek
Unexus streeft ernaar om u websites en/of applicaties van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Unexus regelmatig statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar websites en/of applicaties kan aanbrengen.

Unexus kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van uw Informatie. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Unexus hebben voor dit doel toegang tot uw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot u te herleiden zijn.

6. Inzage in en correctie van uw persoonsgegevens

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens dan kunt u uiteraard bij ons terecht. U kunt uw vraag aan ons stellen door ons te mailen op info@unexus.nl Wij zullen uw vraag vervolgens inhoudelijk beantwoorden en indien nodig contact met u opnemen.

6.1 Hoe krijgt u inzage in uw persoonsgegevens?
Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, dan kunt u een verzoek bij ons indienen om deze gegevens aan u te verstrekken. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt dit verzoek indienen per mail. Ons mailadres is: info@unexus.nl.

6.2 Hoe corrigeert u uw persoonsgegevens?
U kunt een verzoek per email indienen voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens via info@unexus.nl.

6.3 Recht van verzet
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Unexus kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt uw bezwaar per mail indienen. Ons mailadres is info@unexus.nl.

7. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Unexus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@unexus.nl.

Unexus heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Unexus past TLS (voorheen SSL) toe. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Unexus is ISO 27001 gecertificeerd. De ISO 27001-norm specificeert strenge eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). Het ISMS voor de ISO 27001 is geen statisch systeem, maar blijft voortdurend in ontwikkeling. Het certificaat, verkregen na een onafhankelijke audit, is niet oneindig geldig. Door jaarlijkse interne en externe controles wordt gewaarborgd dat Unexus blijvend aan de gestelde beveiligingseisen voldoet.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring dan kun u ons een bericht sturen via het contactformulier.

Laatste update van dit Privacy Statement: 3 maart 2023