Definities en begrippen

Dit document beschrijft ons privacy beleid. Hiermee maken wij duidelijk hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan.
In dit privacy beleid worden enkele begrippen gebruikt. Deze hebben de volgende betekenis:

 1. Unexus: dit zijn wij, aanbieder van innovatieve communicatie oplossingen.
 2. U: dat bent u of jij, iedere bezoeker van de website, klant, partner of relatie van Unexus.
 3. Partners: externe partijen met wie Unexus samenwerkt op bepaalde gebieden
 4. Website: www.unexus.nl, www.unexusconnect365.nl
 5. Persoonsgegevens: uw naam, adres, woonplaats, e-mail

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Indien u gebruik maakt van onze website, ons een e-mail stuurt of ons anderszins benadert, worden er persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen.
 2. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om contact met u te zoeken, telefonisch of per e-mail, maar alleen als u blijkt hebt gegeven van interesse in onze producten of diensten.
 3. Tevens willen we u graag door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard doen wij dit alleen als u zich hiervoor hebt aangemeld of indien wij eerder met u contact hebben gehad op enerlei wijze. Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden door middel van een link onderaan de nieuwsbrief.
 4. Uw persoonsgegevens zullen te allen tijde als vertrouwelijk worden beschouwd.
 5. Uw gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen, afhankelijk van de aard van de gegevens maar nooit langer dan wettelijk is toegestaan.
 6. Unexus verplicht zich tot het treffen van technische maatregelen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen tegen lekken, diefstal en/of verlies of elke andere vorm van onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan het gebruik van encryptie, sterke wachtwoorden, firewalls e.d.

Doorgifte aan derden

 1. Wij zullen uw gegevens nooit aan anderen doorverkopen of doorspelen, bv. ten behoeve van marketingdoeleinden. Alleen aan partners die direct met de uitvoering van een project of traject betrokken zijn, kunnen wij eventueel uw gegevens ter beschikking stellen.
 2. Onze werknemers hebben een geheimhoudingsplicht. Schenden zij deze plicht, dan gelden er represailles.
 3. Indien Unexus of delen van Unexus verkocht worden, kunnen uw persoonsgegevens deel uitmaken van de overdracht naar de koper.

Gebruik van e-mail

E-mail berichten worden altijd opgeslagen. Wij maken gebruik van Office 365 van Microsoft, gehost vanuit een datacenter in Ierland. Microsoft is echter een Amerikaans bedrijf. Gegevens kunnen mogelijk ingezien worden door Microsoft en de nationale autoriteiten.

Gebruik website

 1. Op de Unexus website hebben wij zogenoemde ‘cookies’ geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en worden gelezen door een browser.
 2. Wij gebruiken de cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om bepaalde functies uit het webformulier te kunnen laten functioneren.
 3. Via de website worden ook cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics” dienst. Unexus gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website bezoeken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 4. Indien gewenst, kunt u zelf de browser zo instellen dat tijdens het bezoeken van onze website geen cookies worden ontvangen.

Inzage, wijziging en/of verwijdering

 1. U heeft te allen tijde het recht om uw eigen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of verwijdering te eisen, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. U kunt hiervoor een verzoek indienen per e-mail naar support@unexus.nl. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs zal hiervoor gevraagd worden.
 2. Ook eventuele andere vragen omtrent privacy beleid kunt u via dit e-mail adres stellen.

Wijzigingen in het privacy beleid

Unexus behoudt zich het recht om het privacy beleid in de toekomst te wijzigen. Via onze website zullen eventuele wijzigingen gecommuniceerd worden.