“Gemeente Oss wil haar klanten (burgers, instellingen en bedrijven) ‘kwalitatief goede, effectieve en efficiënte dienstverlening’ bieden.” De dienst Publiekszaken is primair verantwoordelijk voor alle één op één klantcontacten met de gemeentelijke organisatie. De front office is aangesteld als eigenaar van de klantvraag. Het motto luidt: Behandel de klant, zoals u zelf behandeld wenst te worden.

Interesse in een demonstratie van het Unexus Communicatie Platform?

Oplossing

Integratie