unexus-contact-solutions-header


Unexus

Training

Het opleveren van een project is vaak één deel van de
implementatie; het is net zo belangrijk dat de medewerkers op een goede manier
kunnen werken met het Unexus platform. En hoewel de bediening van het systeem
heel intuïtief is, is het goed om via een training een uniforme werkwijze te
trainen.

Train de Trainer

Wij trainen bij elk project een aantal key-gebruikers via het ‘train the trainer’ principe. De training zorgt er voor dat deze gebruikers maximale kennis opdoen van het systeem en daarna intern zorg kunnen dragen voor de training van de medewerkers en de vragen die ontstaan kunnen beantwoorden.

We bieden trainingen aan voor diverse rollen binnen het
Unexus platform:

  • Kerngebruiker
  • Professional Client
  • Supervisor Beheer & Rapportage

Indien nodig kan Unexus maatwerk leveren door trainingen te
combineren of uit te breiden op een specifiek vlak of voor een specifiek
vraagstuk.

woman alone behind laptop