Hoe meet je de kwaliteit van een geleverde dienst en misschien belangrijker nog, hoe kan je deze verbeteren? Op deze vraag geeft de Quality Monitoring optie van Unexus helder antwoord. Met Quality Monitoring kunt u klantcontacten op objectieve wijze toetsen aan de doelen, normen en waarden van uw organisatie. De rapportages bieden inzicht in sterktes/ zwaktes, trends, en concrete verbeterpunten. Met de objectieve resultaten kunt u medewerkers optimaal coachen, sturen op klanttevredenheid en uw processen verbeteren. 

Voordelen:

  • Medewerkers motiveren
  • Gericht trainen
  • Monitoren klantgedrag
  • Bedrijfsrisico beheren