De Planningstool is handig als het gaat om het voorspellen van drukte en het daarop kunnen anticiperen met de bezetting. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst maar zijn een waardevolle databron om de benodigde bezetting van het contactcenter te voorspellen. Door gevalideerde formules kun je met bezettingsvariabelen experimenteren om zo tot een juiste personeelsbezetting te komen.